Senaste nytt från VNS

Senaste nytt från VNS

Ett steg närmare en nationell utbildning för vårdnära service Expertgruppen vårdnära service har tagit fram ett förslag på en nationell basutbildning på 10 veckor för VNS-medarbetare. Efter några förtydliganden återstår att låta styrelsen, utbildningsanordnare och...
Framtida VNS-utbildning

Framtida VNS-utbildning

Just nu håller expertgruppen inom VNS på att ta fram ett koncept för en framtida utbildning för professionen vårdnära service. Inriktningen är en basutbildning som kompletteras med lokal utbildning och praktik. Målet är att ta fram en kravspecifikation som...