Expertgrupp VNS – Studiebesök Region Västmanland

Expertgrupp VNS – Studiebesök Region Västmanland

Expertgrupp VNS – Studiebesök Region Västmanland Den 14-15 november träffades expertgrupp VNS i Västerås för att inspireras, byta erfarenheter och samverka kring vårdnära service. Dag 1 träffades vi på Plaza Västerås och fick lyssna till två intressanta föreläsningar....
Nätverksträff expertgrupp VNS 8-9 november

Nätverksträff expertgrupp VNS 8-9 november

Nätverksträff expertgrupp VNS 8-9 november Ett par regniga dagar i november förgylldes med närverksträff för expertgrupp VNS i Falun region Dalarna. Erfarenhetsutbyte, föreläsningar och studiebesök med stort fokus på uppgiftsväxling i vården, tydliga mål,...
Senaste nytt från VNS

Senaste nytt från VNS

Ett steg närmare en nationell utbildning för vårdnära service Expertgruppen vårdnära service har tagit fram ett förslag på en nationell basutbildning på 10 veckor för VNS-medarbetare. Efter några förtydliganden återstår att låta styrelsen, utbildningsanordnare och...
Framtida VNS-utbildning

Framtida VNS-utbildning

Just nu håller expertgruppen inom VNS på att ta fram ett koncept för en framtida utbildning för professionen vårdnära service. Inriktningen är en basutbildning som kompletteras med lokal utbildning och praktik. Målet är att ta fram en kravspecifikation som...