Kommunikation – vi möts och lär av varandra

Erfarenheter och kunskap byter vi i följande forum:

 

  • Servicechefsdagar

Tre gånger/år bjuder styrelsen in regionernas servicechefer/direktörer till medlemskonferenser. Det här är det främsta forumet för att höja kunskapsnivån, ge information om vad som sker inom branschen och att deltagarna ska lyssna och lära av varandra.

  • Expertgrupper

Personerna i expertgrupperna är verksamma inom lokalvård, måltider, logistik och vårdnära service. De träffas i möten samt kontaktar varandra på Projectplace.

  • Projectplace

En digital plattform där dokument och mötesprotokoll sparas. Servicecheferna/direktörerna och expertgrupperna kan logga in på Projectplace för att få och dela med sig av information samt ställa frågor.

Vill du ha inloggningsuppgifter till Projectplace, mejla din expertgrupp eller kontakt@bestservice.se

 

DU KAN BIDRA!

Du som arbetar i en serviceverksamhet inom vården är en viktig pusselbit för Best Service. Därför vill vi gärna höra dina tankar och idéer. Genom att bidra med ditt kunnande och ge förslag på lösningar är du med och formar framtidens vårdservice. Din hjälp är värdefull!

Mejla till kontakt@bestservice.se eller direkt till den expertgrupp som arbetar med området

 

KOMMUNIKATION

Medlemskonferenser
Omvärldsbevakning
Kompetenshöjning
Nätverkande

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2020-12-22

COPYRIGHT® 2020 | BEST SERVICE