Kommunikation – vi möts och lär av varandra

Erfarenheter och kunskap byter vi i följande forum:

 

  • Servicechefsdagar

Styrelsen bjuder in regionernas servicechefer/direktörer till medlemskonferenser. Det här är det främsta forumet för att höja kunskapsnivån, ge information om vad som sker inom branschen och att deltagarna ska lyssna och lära av varandra.

  • Nätverksgrupper (f.d. Expertgrupper)

Personerna i nätverksgrupperna är verksamma inom lokalvård, måltider, logistik och vårdnära service. De träffas i möten samt kontaktar varandra genom sina respektive kanaler på Teams.

  • Teams

En digital kommunikationsplattform för Best Service medlemmar. Här finns gemensam dokumentation med möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter med andra inom nätverket.

Det finns en kanal för varje grupp inom Best Service, så som servicechefer, de olika nätverksgrupperna och FOU.

För att få tillgång till kommunikationsplattformen behöver du en behörighet.

Vill du ha tillgång till team Best Service, mejla din nätverksgrupp eller kontakt@bestservice.se

 

DU KAN BIDRA!

Du som arbetar i en serviceverksamhet inom vården är en viktig pusselbit för Best Service. Därför vill vi gärna höra dina tankar och idéer. Genom att bidra med ditt kunnande och ge förslag på lösningar är du med och formar framtidens vårdservice. Din hjälp är värdefull!

Mejla till kontakt@bestservice.se eller direkt till den expertgrupp som arbetar med området

 

KOMMUNIKATION

Medlemskonferenser
Omvärldsbevakning
Kompetenshöjning
Nätverkande