Publikationer

Här kan du ladda ner och/eller skriva ut skrifter som Best Service har tagit fram, vill tipsa om och skrifter vi tagit fram i samarbete med SKR. De går också att ladda ner via SKRs webbshop.

 

Rekommendationer – Lokalvård vid ny-och ombyggnationer.

→ Ladda ner eller skriv ut

Vårdnära Service – En viktig del i framtidens sjukvård (kort version).

→ Ladda ner eller skriv ut

Vårdnära Service – En viktig del i framtidens sjukvård (full version).

→ Ladda ner eller skriv ut

Vårdnära Service – Styrning och uppföljning. gfagfa

→ Ladda ner eller skriv ut

Vårdnära administration – Förslag på definition och avgränsningar.

→ Ladda ner eller skriv ut

Lokalvård på sjukhus – Samarbete för framgång. dagadg

→ Ladda ner eller skriv ut