Publikationer

Här kan du ladda ner och/eller skriva ut skrifter som Best Service har tagit fram, vill tipsa om och skrifter vi tagit fram i samarbete med SKL. De går också att ladda ner via SKLs webbshop.

 

Vårdnära Service – En viktig del i framtidens sjukvård (kort version).

→ Ladda ner eller skriv ut

Vårdnära Service – En viktig del i framtidens sjukvård (full version).

→ Ladda ner eller skriv ut

Vårdnära Service – Styrning och uppföljning. gfagfa

→ Ladda ner eller skriv ut

Vårdnära administration – Förslag på definition och avgränsningar.

→ Ladda ner eller skriv ut

Lokalvård på sjukhus – Samarbete för framgång. dagadg

→ Ladda ner eller skriv ut

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2019-10-14

COPYRIGHT® 2019 | BEST SERVICE