NATIONELLT

MEDLEMSNÄTVERK

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner. Nätverket syftar till att utveckla servicefrågor inom hälso- och sjukvården.

NATIONELLT

MEDLEMSNÄTVERK

 

TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄRDE!

GENOM ATT DELA KUNSKAP OCH ERFARENHETER UTVECKLAR VI SERVICEFUNKTIONERNA I VÅRDEN.

VI ÄR BEST SERVICE

Best Service startade 2009. Vi är ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Alla Sveriges 21 regioner är medlemmar i Best Service. Vi utvecklar vårdens servicefrågor, och då vi får ta del av varandras lokala kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans ta fram nationella standarder och riktlinjer.

Kommunikation

Vi möts och lär av varandra.
Kommunikationen utgör en viktigt del för att vi ska kunna fungera som ett forum för nätverkande.

NYCKELTAL

Vi jämför och analyserar.
Genom kartläggning och insamling av nyckeltal kan vi urskilja trender och jämförelser.

UTVECKLING

Vi fördjupar och utvecklar.
Fördjupning och analys ligger som grund när vi arbetar med utveckling av olika servicefunktioner.

TILLSAMMANS
SKAPAR VI VÄRDE!

GENOM ATT DELA KUNSKAP OCH ERFARENHETER UTVECKLAR VI SERVICEFUNKTIONERNA I VÅRDEN.

AKTUELLT

AKTUELLT

Nyhetsbrev från FOU, februari 2020

Nyhetsbrev från FOU, februari 2020

I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och utvecklingsorganisationen finns bl.a. information vad vi gjort under 2019 samt vad som sker framgent.

Ordförande har ordet, jan 2020

Ordförande har ordet, jan 2020

2019 bjöd på massor av inspiration, energi, skratt och utveckling; både i våra egna regioner men också inom det nationella arbetet vi gör tillsammans i Best Service.

Vi är Best Service

Best Service startade 2009. Vi är ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Alla Sveriges 21 regioner är medlemmar i Best Service. Vi utvecklar vårdens servicefrågor, och då vi får ta del av varandras lokala kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans ta fram nationella standarder och riktlinjer.

 

Kommande Möten

No event found!

Aktuellt

Nyhetsbrev från FOU, februari 2020

Nyhetsbrev från FOU, februari 2020

I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och utvecklingsorganisationen finns bl.a. information vad vi gjort under 2019 samt vad som sker framgent.

Ordförande har ordet, jan 2020

Ordförande har ordet, jan 2020

2019 bjöd på massor av inspiration, energi, skratt och utveckling; både i våra egna regioner men också inom det nationella arbetet vi gör tillsammans i Best Service.

Kommande Möten

No event found!
KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2020-01-24

COPYRIGHT® 2020 | BEST SERVICE