Nyckeltal – vi jämför och analyserar

Genom att kartlägga och jämföra synliggörs de områden som behöver utvecklas.

 

  • Nyckeltal
    Varje år samlar Best Service in, analyserar och sammanställer nationella nyckeltal. Syftet är att olika regioner ska få erfarenhetsutbyte av varandra. Under 2018 deltog 50 svenska sjukhus i nyckeltalsjämförelsen. Utifrån resultatet kan vi se både lokala och nationella utvecklingsområden.

 

  • Erfarenhetsutbyte
    På dessa träffar diskuterar deltagarna resultatet från sammanställningen. Träffarna ger möjlighet till jämförelser och strategiska diskussioner i syfte att göra det bästa för vården. De ska även inspirera till den egna verksamhetens förbättringsarbete.

NYCKELTAL

Kartläggning
Jämförelser& Analyser
Identifiering av
olika fördjupningsområden

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2021-09-28

COPYRIGHT® 2021 | BEST SERVICE