STYRELSE, 2022-2023

STYRELSE, 2022-2023

Ordförande

Ordförande

Kristiina Kulluvaara
Region Västernorrland
kontakt@bestservice.se

 

Kontaktperson FOU

Kontaktperson FOU

Lena Lundin
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Kontakt Expertgrupper

Kontakt Expertgrupper

Sandro Giorgini
Västra Götalandsregionen
kontakt@bestservice.se

 

Kontakt Expertgrupper

Kontakt Expertgrupper

Joakim Rödin
Region Jämtland Härjedalen
kontakt@bestservice.se

 

Ansvarig servicechefsdagar

Ansvarig servicechefsdagar

Björn Kardell
Region Uppsala
kontakt@bestservice.se

 

Ansvarig servicechefsdagar

Ansvarig servicechefsdagar

Eva-Susan Atterfors
Region Halland
kontakt@bestservice.se

 

Suppleant

Suppleant

Marcus Jonasson
Region Västmanland
kontakt@bestservice.se

 

Medlemsansvarig

Medlemsansvarig

Magnus Kindström
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig

Liselotte Jonsson
Region Skåne
kontakt@bestservice.se

 

Sammankallande valberedningen

Sammankallande valberedningen

Eva Roos-Grefberg
Region Östergötland
kontakt@bestservice.se

 

Valberedning

Valberedning

Björn Wiktorin
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Revisor

Revisor

Helena Tauberman
Region Sörmland
kontakt@bestservice.se