STYRELSE, 2020

STYRELSE, 2020

Ordförande

Ordförande

Helena Tauberman
Region Sörmland
kontakt@bestservice.se

 

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig

Erik Hallberg
Västra Götalandsregionen
kontakt@bestservice.se

 

Kontaktperson FOU

Kontaktperson FOU

Lena Lundin
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Ansvarig servicechefsdagar

Ansvarig servicechefsdagar

Eva Roos-Grefberg
Region Östergötland
kontakt@bestservice.se

 

Ansvarig servicechefsdagar / vice ordförande

Ansvarig servicechefsdagar / vice ordförande

Kristiina Kulluvaara
Region Västernorrland
kontakt@bestservice.se

 

Kontaktperson Expertgrupper

Kontaktperson Expertgrupper

Annika Lindgren
Region Värmland
kontakt@bestservice.se

 

Kontaktperson Expertgrupper

Kontaktperson Expertgrupper

Liselotte Jonsson
Region Skåne
kontakt@bestservice.se

 

Medlemsansvarig

Medlemsansvarig

Björn Wiktorin
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Sammankallande Valberedningen

Sammankallande Valberedningen

Lennart Bergman
Region Uppsala
kontakt@bestservice.se

 

Valberedning

Valberedning

Björn Wiktorin
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Revisor

Revisor

Martin Ekberg
Region Dalarna
kontakt@bestservice.se

 

Revisorssuppleant

Revisorssuppleant

Magnus Kindström
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2021-01-26

COPYRIGHT® 2021 | BEST SERVICE