STYRELSE, 2021

STYRELSE, 2020

Ordförande

Ordförande

Kristiina Kulluvaara
Region Västernorrland
kontakt@bestservice.se

 

Kontaktperson FOU

Kontaktperson FOU

Lena Lundin
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Ansvarig servicechefsdagar

Ansvarig servicechefsdagar

Eva Roos-Grefberg
Region Östergötland
kontakt@bestservice.se

 

Ansvarig servicechefsdagar

Ansvarig servicechefsdagar

Björn Kardell
Region Uppsala
kontakt@bestservice.se

 

Kontakt Expertgrupper

Kontakt Expertgrupper

Sandro Giorgini
Västra Götalandsregionen
kontakt@bestservice.se

 

Kontakt Expertgrupper

Kontakt Expertgrupper

Joakim Rödin
Region Jämtland Härjedalen
kontakt@bestservice.se

 

Medlemsansvarig

Medlemsansvarig

Björn Wiktorin
Region Stockholm
kontakt@bestservice.se

 

Suppleant

Suppleant

Eva-Susan Atterfors
Region Halland
kontakt@bestservice.se

 

Sammankallande Valberedning

Sammankallande Valberedning

Annika Lindgren
Region Värmland
kontakt@bestservice.se

 

Valberedning

Valberedning

Erik Hallberg
Västra Götalandsregionen
kontakt@bestservice.se

 

Revisor

Revisor

Helena Tauberman
Region Sörmland
kontakt@bestservice.se

 

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig

Liselotte Jonsson
Region Skåne
kontakt@bestservice.se

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2021-12-17

COPYRIGHT® 2021 | BEST SERVICE