Expertgrupp Måltider

 

Ordförande
Linnéa Hellström, Region Jämtland Härjedalen

Kontaktperson
Sofie Leksäther, Region Gotland

Ekonomiansvarig
Vakant

Medlemsansvarig
Vakant

Ansvarig för expertgruppens e-postadress:
Sofie Leksäther

Kontakt: maltider@bestservice.se

 

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2021-12-17

COPYRIGHT® 2021 | BEST SERVICE