Expertgrupp Måltider

 

Ordförande
Linnéa Hellström, Region Jämtland Härjedalen

Kontaktperson
Sofie Leksäther, Region Gotland

Ekonomiansvarig
Vakant

Medlemsansvarig
Vakant

Ansvarig för expertgruppens e-postadress:
Sofie Leksäther

Kontakt: maltider@bestservice.se