Expertgrupp Måltider

 

Ordförande
Linnéa Hellström, Region Jämtland Härjedalen

Ekonomiansvarig
Vakant

Medlemsansvarig
Vakant

Ansvarig för expertgruppens e-postadress:
Linnéa Hellström

Kontakt: maltider@bestservice.se