Expertgrupp Lokalvård

 

Kontaktperson och ordförande
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Sekreterare
Ronnie Petersson, Region Kronoberg

Mötesansvarig
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Medlemsansvarig
Madeleine Lind, Region Gävleborg

Ekonomiansvarig
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Ansvarig för expertgruppens e-postadress:
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen
Ronnie Petersson, Region Kronoberg
Madeleine Lind, Region Gävleborg

Kontakt: lokalvard@bestservice.se

 

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

COPYRIGHT® 2019 | BEST SERVICE