Expertgrupp Lokalvård

I expertgruppen för lokalvård arbetar vi bland annat med uppföljning av nyckeltal, tar del av resultat och åtgärder som planeras i de olika regionerna. Välkommen att kontakta oss om du vill vara delaktig i expertgruppen eller vill veta mer om våra frågor och aktuella förbättringsarbeten.

Ordförande och kontaktperson

Maria Andersson, Region Skåne
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Sekreterare
Ronnie Petersson, Region Kronoberg

Mötesansvarig
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Medlemsansvarig
Madeleine Lind, Region Gävleborg

Ekonomiansvarig
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Ansvarig för expertgruppens e-postadress:
Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen
Ronnie Petersson, Region Kronoberg
Madeleine Lind, Region Gävleborg

Kontakt: lokalvard@bestservice.se

 

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2020-12-22

COPYRIGHT® 2020 | BEST SERVICE