Expertgrupp Lokalvård

 

Kontaktperson och ordförande

Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Sekreterare

Ronnie Petersson, Region Kronoberg

Mötesansvarig

Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Medlemsansvarig

Madeleine Lind, Region Gävleborg

Ekonomiansvarig

Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Ansvarig för expertgruppens e-postadress:

Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen

Ronnie Petersson, Region Kronoberg

Madeleine Lind, Region Gävleborg

Kontakt: lokalvard@bestservice.se

 

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

COPYRIGHT® 2019 | BEST SERVICE