Expertgrupp Lokalvård

I expertgruppen för lokalvård arbetar vi bland annat med uppföljning av nyckeltal, tar del av resultat och åtgärder som planeras i de olika regionerna. Välkommen att kontakta oss om du vill vara delaktig i expertgruppen eller vill veta mer om våra frågor och aktuella förbättringsarbeten.

Ordförande och kontaktperson
Maria Andersson, Region Skåne 

Sekreterare
Ronnie Petersson, Region Kronoberg

Mötesansvarig
Maria Andersson, Region Skåne

Medlemsansvarig
Madeleine Lind, Region Gävleborg

Ekonomiansvarig
Maria Andersson, Region Skåne

Ansvarig för expertgruppens e-postadress:
Maria Andersson, Region Skåne

Kontakt: lokalvard@bestservice.se