Utveckling – vi fördjupar och utvecklar

Våra projekt inom serviceområdet drivs löpande:

 

 • Utvecklingsarbete
  Förslag på utvecklingsprojekt tas upp inom nätverket, därefter sker de på uppdrag av styrelsen. Meningen är att fördjupa oss i utvalda strategiska frågor. Arbetet sker i expertgrupperna eller särskilda utvecklingsgrupper.

 

 • Årets tema
  Tanken med årets team är att nätverket under ett år ska samlas under samma tema på servicechefsdagar, föreläsningar, studiebesök och i det allmänna utvecklingsarbetet. Expertgrupperna samt Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen lämnar temaförslag till styrelsen. Styrelsen väljer ut ett eller flera förslag och beslut fattas på medlemskonferensen i september.

   

Övergripande tema för 2022: Hur ser servicen ut i framtidens hälso- och sjukvård?

Fördjupningsområden inom temat:

 

 • Nära vård (utskifte av vård på sjukhus, hemsjukvård – logistiken kring detta)
 • Digitalisering/digitaliseringens möjligheter
 • Hur ska vi ha strukturerad dialog med hälso- och sjukvården? (operativ, taktisk och strategisk)

UTVECKLING

Fördjupning
Analyser
Utvecklingsarbete
Spridning & Införande