Utveckling – vi fördjupar och utvecklar

Våra projekt inom serviceområdet drivs löpande:

 

  • Utvecklingsarbete
    Förslag på utvecklingsprojekt tas upp inom nätverket, därefter sker de på uppdrag av styrelsen. Meningen är att fördjupa oss i utvalda strategiska frågor. Arbetet sker i nätverksgrupperna eller särskilda utvecklingsgrupper.

 

  • Årets tema
    Tanken med årets team är att nätverket under ett år ska samlas under samma tema på servicechefsdagar, föreläsningar, studiebesök och i det allmänna utvecklingsarbetet. Nätverksgrupperna samt Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen lämnar temaförslag till styrelsen. Styrelsen väljer ut ett eller flera förslag och beslut fattas på medlemskonferensen i september.

     

Övergripande tema för 2024-2027 är: Robusthet

UTVECKLING

Fördjupning
Analyser
Utvecklingsarbete
Spridning & Införande