STYRANDE DOKUMENT

STYRANDE DOKUMENT

Best Service – Stadgar

Process – Verksamhetsplanering

Verksamhetsidé

Verksamhetsplan 2019

Kommunikationsstrategi

Best Service – Årshjul

Uppdragsbeskrivning – Expertgrupper

Rutiner – Mötesbokningar

Deltagare Medlemsdagar

ÖVRIGA DOKUMENT

ÖVRIGA DOKUMENT

Presentation – Best Service

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

COPYRIGHT® 2019 | BEST SERVICE