STYRANDE DOKUMENT:

Best Service – Stadgar

Verksamhetsidé

FÖR MEDLEMMAR

Som medlem kan du logga in och läsa/ ladda ner olika dokument, från t.ex våra möten och konferenser. Har du inte fått inloggningsuppgifter, skicka ett mail till  kontakt@bestservice.se

VERKSAMHET & AKTIVITETSPLANER:

Verksamhetsberättelse &
årsredovisning 2022

Verksamhetsplan
2023

ÖVRIGA DOKUMENT:

Best Service – Baspresentation

Skapa Måltidstrivsel