STYRANDE DOKUMENT

STYRANDE DOKUMENT:

Best Service – Stadgar

Process – Verksamhetsplanering

Verksamhetsidé

Verksamhetsplan 2019

Kommunikationsstrategi

Best Service – Årshjul

Uppdragsbeskrivning – Expertgrupper

Rutiner – Mötesbokningar

Deltagare Medlemsdagar

ÖVRIGA DOKUMENT

ÖVRIGA DOKUMENT:

Presentation – Best Service

FÖR MEDLEMMAR

Som medlem kan du logga in och läsa/ ladda ner olika dokument, från t.ex våra möten och konferenser. Har du inte fått inloggningsuppgifter, skicka ett mail till  kontakt@bestservice.se

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2019-10-14

COPYRIGHT® 2019 | BEST SERVICE