STYRANDE DOKUMENT

STYRANDE DOKUMENT:

Best Service – Stadgar

Process – Verksamhetsplanering

Verksamhetsidé

Kommunikationsstrategi

Best Service – Årshjul

Uppdragsbeskrivning – Expertgrupper

Deltagare Medlemsdagar

VERKSAMHET & AKTIVITETSPLANER

VERKSAMHET & AKTIVITETSPLANER:

Verksamhetsplan 2022

Aktivitetsplan 2022, VNS

Aktivitetsplan 2022, Logistik

Aktivitetsplan 2022, Lokalvård

Aktivitetsplan 2022, Måltider

Verksamhetsberättelse 2021

ÖVRIGA DOKUMENT

ÖVRIGA DOKUMENT:

Best Service – Baspresentation

Skapa Måltidstrivsel

Mall– Dela goda exempel

FÖR MEDLEMMAR

Som medlem kan du logga in och läsa/ ladda ner olika dokument, från t.ex våra möten och konferenser. Har du inte fått inloggningsuppgifter, skicka ett mail till  kontakt@bestservice.se