STYRANDE DOKUMENT

STYRANDE DOKUMENT:

Best Service – Stadgar

Process – Verksamhetsplanering

Verksamhetsidé

Kommunikationsstrategi

Best Service – Årshjul

Uppdragsbeskrivning – Expertgrupper

Deltagare Medlemsdagar

VERKSAMHET & AKTIVITETSPLANER

VERKSAMHET & AKTIVITETSPLANER:

Verksamhetsplan 2021

Aktivitetsplan 2021, VNS

Aktivitetsplan 2021, Logistik

Aktivitetsplan 2021, Lokalvård

Aktivitetsplan 2021, Måltider

Verksamhetsberättelse 2020

ÖVRIGA DOKUMENT

ÖVRIGA DOKUMENT:

Best Service – Baspresentation

Skapa Måltidstrivsel

Mall– Dela goda exempel

FÖR MEDLEMMAR

Som medlem kan du logga in och läsa/ ladda ner olika dokument, från t.ex våra möten och konferenser. Har du inte fått inloggningsuppgifter, skicka ett mail till  kontakt@bestservice.se

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2021-12-17

COPYRIGHT® 2021 | BEST SERVICE