Det här gör de olika rollerna i Best Service

Nu vet du vad vårt arbete består av och hur vi organiserar oss. Men vilka gör vad? Se de olika rollbeskrivningarna!

 

Servicechefer
Servicechefer/direktörer som är utvalda att representera sin region. Betalar en årlig avgift till Best Service, har en röst på årsstämman och deltar på servicechefsdagar. Medlemskap beviljas av styrelsen.
 

Nätverksgrupper (f.d. Expertgrupper)
Indelade i lokalvård, måltider, logistik och vårdnära service. Arbetar på uppdrag från styrelsen och träffas regelbundet. Håller en nationell dialog inom nätverksgruppens områden och ansvarar för erfarenhetsutbyte samt att ta fram gemensamma riktlinjer och metoder. Inom nätverksgrupperna arbetar man även med analys av nyckeltal i samarbete med Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen.


Styrelsen

Ska stå för tydlighet och delaktighet inom Best Service, därför ansvarig för den externa kommunikationen. Har en beslutande och strategisk roll. Vald av servicecheferna på årsmötet. Sammanträder minst fyra gånger/år.


Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen

Ansvarar för att samla in nyckeltal och analysera detta med nätverksgrupperna. Består av fyra personer från olika regioner med ett tidsbestämt uppdrag från Best Service.


Samarbetspartners
I den strategiska utvecklingen har vi ett nära och värdefullt samarbete med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.