Vårnyheter från Förvaltning-och utvecklingsorganisationen

Vårnyheter från Förvaltning-och utvecklingsorganisationen

Vårnyheter från Förvaltning-och utvecklingsorganisationen Vi är mitt uppe i vårinsamlingen och planerar för webbinariet den 4/6 där resultaten ska presenteras av nätverksgrupperna. Dessutom tittar vi i FoU redan på höstens aktiviteter, det är mycket roligt som kommer...
Tack Karin!

Tack Karin!

Tack Karin! Till årsskiftet avslutar Karin sitt uppdrag för FoU och Best Service. Karin har varit engagerad i FoU under flera år, hon var bland annat med och utvecklade nyckeltalen och nyckeltalsinsamlingarna som de ser ut idag. Hennes gedigna erfarenhet inom ekonomi...
Expertgrupp logistik – studiebesök i Skåne

Expertgrupp logistik – studiebesök i Skåne

Expertgrupp logistik – studiebesök i Skåne Den 20-21 september genomförde expertgrupp logistik ett studiebesök i Malmö. Under studiebesöket fick vi ta del av hur Region Skåne arbetar med strategiska om- och nybyggnationsprojekt. Det bjöds på presentation av genomfört...
Expertgrupp VNS – Studiebesök Region Västmanland

Expertgrupp VNS – Studiebesök Region Västmanland

Expertgrupp VNS – Studiebesök Region Västmanland Den 14-15 november träffades expertgrupp VNS i Västerås för att inspireras, byta erfarenheter och samverka kring vårdnära service. Dag 1 träffades vi på Plaza Västerås och fick lyssna till två intressanta föreläsningar....
Resa till Helsingfors och Försörjnings-beredskapscentralen

Resa till Helsingfors och Försörjnings-beredskapscentralen

Resa till Helsingfors och Försörjnings-beredskapscentralen Den 11-13 oktober reste vi i Expertgrupp Måltid till Helsingfors. Målet med resan var att besöka Finlands försörjningsberedskapscentral och konferera på båten. AGENDA Några av punkterna på dagordningen var...