Nätverksträff expertgrupp VNS 8-9 november

nov 9, 2022 | VÅRDNÄRA SERVICE

Ett par regniga dagar i november förgylldes med närverksträff för expertgrupp VNS i Falun region Dalarna. Erfarenhetsutbyte, föreläsningar och studiebesök med stort fokus på uppgiftsväxling i vården, tydliga mål, gränsdragning och samarbete mellan vård och service. Intresset för nätverksträffen sträckte sig utanför expertgruppen då även servicekollegor och vårdchefer anslöt.

Vi lyssnade till utvecklingsledare Kiowa Stofkoper som är en länk mellan service och vården vid införandet av VNS på vårdavdelningarna i region Dalarna. Arbetet handlar bland annat om uppgiftsväxling i vården och vad vården kan göra med den frigjorda tiden som infinner sig när VNS tar över arbetsuppgifter.

En annan mycket intressant föreläsare var Dr Dorothea Reichert som driver forskningsprojektet ”Utvärdering av vårdnära service – analyser av införandeprocessen samt effekter av införandet av vårdnära service kopplat till arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet på vårdavdelningar inom slutenvården” Forskningsprojektet är i sin linda så vi väntar med spänning slutrapporten som är klar om ett par år.

Det passet som genererade flest frågor och engagemang från åhörarna var en gemensam presentation av VNS- och vårdchefer. Goda exempel på väl fungerande samarbete, gemensamma mål och dialog för avstämning och fortsatt utveckling.

Stort tack till Fredrik med kollegor i Region Dalarna för två mycket bra och inspirerande dagar!

Arkiv

Kategorier