Senaste nytt från VNS

jun 16, 2019 | VÅRDNÄRA SERVICE

Ett steg närmare en nationell utbildning för vårdnära service

Expertgruppen vårdnära service har tagit fram ett förslag på en nationell basutbildning på 10 veckor för VNS-medarbetare. Efter några förtydliganden återstår att låta styrelsen, utbildningsanordnare och övriga expertgrupper lämna synpunkter samt få hjälp med kravspecifikation och kommunikation.

Vårdnära service en del av vårdprocessen

För att tydliggöra att vårdnära service är en del av vårdprocessen har expertgruppen lämnat ett förslag på en delvis ny definition, som lyder:
Vårdnära service, VNS, är en del av vårdprocessen och avser de arbetsuppgifter inom vårdenheten som kan utföras av personal med specifik servicekompetens och som inte kräver vårdkompetens.

VNS lockar vårdpersonal

Det är lite upp och ner för införande av vårdnära service i våra olika regioner. Medan några har kommit ganska långt har andra fått stanna upp på grund av sämre ekonomi. I några regioner vill vården själva organisera vårdnära service. En annan trend är att allt fler genomför utbildning i uppgiftsväxling för vård- och servicepersonal. Sammantaget har vårdnära service flyttat fram sina positioner. Dessutom lockas vårdpersonal till vårdenheter och sjukhus som har infört vårdnära service.

För mer information om Expertgruppen VNS arbete:
vns@bestservice.se

Arkiv

Kategorier

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

COPYRIGHT® 2019 | BEST SERVICE