Breddinförande av vårdnära service på Akademiska sjukhuset i Uppsala

nov 29, 2019 | VÅRDNÄRA SERVICE

Införandet av vårdnära servicetjänster har under den gångna sommaren sparat 200 timmar per avdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu fortsätter breddinförandet.

Under maj månad infördes vårdnära service på fyra enheter på Akademiska sjukhuset. Tjänsterna som införts är städ (patientnära städ, slutstäd och smittstäd) och patienttransporter.

Projektets egen utvärdering av sommaren visar att de nya servicetjänsterna har frigjort mycket tid för de fyra avdelningarnas medarbetare. Totalt har 1520 slut- och smittstäd genomförts, vilket motsvarar 760 städtimmar. Per avdelning motsvarar detta ungefär 200 timmar som medarbetarna istället har kunnat ägna åt patientnära arbete.

Under hösten införs vårdnära service på ett tiotal avdelningar. Konceptet införs bland annat på urologavdelning, onkologavdelning, onkologisk-endokrinologisk avdelning, blodavdelning, reumatolog- och hudavdelning, mag-tarm- och njuravdelning, ortopedavdelning och ortopedavdelning. I införandeplanen för 2020 ingår ytterligare 20 – 25 enheter på sjukhuset och inom Region Uppsala.

Arkiv

Kategorier