Utvecklingsarbete inom expertgruppen lokalvård 2019

Utvecklingsarbete inom expertgruppen lokalvård 2019

Inom expertgruppen lokalvård kommer vi under 2019 att fokusera på följande tre utvecklingsområden:   Granskning och kommentarer till Nya SIS standarden 2017   (SS 8760014:2017) SIS standarden uppfyller inte helt det vi vill. Expertgruppen vill därför göra ett...