Lokalvård vid ny- och ombyggnationer

Lokalvård vid ny- och ombyggnationer

Lokalvård vid ny- och ombyggnationer Expertgruppen lokalvård har tagit fram ett dokument med rekommendationer för lokalvård vid ny- och ombyggnationer. Läs mer och ladda ner här. Vill du veta mer? Ta kontakt med expertgruppen lokalvård lokalvard@bestservice.se Senaste...

Aktuellt från Expertgruppen Lokalvård

Inom expertgruppen lokalvård har vi flera spännande arbeten som vi jobbar med just nu och som vi gärna vill dela med oss av. Vi arbetar med att ta fram ett dokument som skall underlätta i de olika byggprojekten som vi alla är delaktiga i. Arbetet handlar om vad vi...
Utvecklingsarbete inom expertgruppen lokalvård 2019

Utvecklingsarbete inom expertgruppen lokalvård 2019

Inom expertgruppen lokalvård kommer vi under 2019 att fokusera på följande tre utvecklingsområden:   Granskning och kommentarer till Nya SIS standarden 2017   (SS 8760014:2017) SIS standarden uppfyller inte helt det vi vill. Expertgruppen vill därför göra ett...