Utvecklingsarbete inom expertgruppen lokalvård 2019

nov 21, 2018 | LOKALVÅRD

Inom expertgruppen lokalvård kommer vi under 2019 att fokusera på följande tre utvecklingsområden:

 

Granskning och kommentarer till Nya SIS standarden 2017   (SS 8760014:2017)

SIS standarden uppfyller inte helt det vi vill. Expertgruppen vill därför göra ett tilläggsdokument så att vi alla får ett förtydligande som vi kan följa enhälligt i landstingen/regionerna.

Ansvarig: Mia Andersson Region Skåne
Tidplan: 2019 Juni

 

Städtider och nyckeltal

Expertgruppen lokalvård planerar att göra en analys över hur städtiderna för vissa rum ser ut över landet, förslagsvis de rum som vi mäter i kvalitetsgranskningen.

Ansvarig: Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen.
Tidplan: Mars 2019

 

Digitaliserad Lokalvårdare

I dag finns en del hjälpmedel för att underlätta för lokalvårdaren. Landstingen/regionerna har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och vi har också olika system på väg in.

Ansvarig: Helena Gull / stockholmslänslandsting.
Tidplan: Juni 2019

 

 

Arkiv

Kategorier

KONTAKT

Vi ser fram emot att du hör av dig! Maila till kontakt@bestservice.se. Vi återkopplar så snart vi kan.

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga landsting och regioner.

COPYRIGHT 2018 |BEST SERVICE