Aktuellt från Expertgruppen Lokalvård

sep 8, 2019 | LOKALVÅRD

Inom expertgruppen lokalvård har vi flera spännande arbeten som vi jobbar med just nu och som vi gärna vill dela med oss av.

Vi arbetar med att ta fram ett dokument som skall underlätta i de olika byggprojekten som vi alla är delaktiga i. Arbetet handlar om vad vi kräver i byggnationer för att vår vardag skall vara effektiv och arbetsmiljömässigt rätt. Arbetet planeras vara klart under hösten.

Vi förbereder också inför en stor konferens med olika aktörer för att ta del av hur Framtidens Service ser ut i vården och vilka digitala hjälpmedel det finns att tillgå. Konferensen går av stapeln i Stockholm 24-25 oktober. Håll utkik på hemsidan efter mer information!

Under hösten ska vi titta på och sammanställa hur våra riktlinjer ser ut i våra regioner, varför gör vi som vi gör, se om vi kan komma fram till något övergripande som gäller i alla regioner.

Inför 2020 planerar vi erfarenhetsutbyte på plats ute i regionerna.

 

Arkiv

Kategorier

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga landsting och regioner.

COPYRIGHT 2019 | BEST SERVICE