FOU Nyhetsbrev, Dec 2021

FOU Nyhetsbrev, Dec 2021

FOU Nyhetsbrev, Dec 2021 Året är snart slut och för serviceorganisationerna i Sveriges regioner har 2021 likt 2020 varit ett omvälvande år som satt verksamheterna på prov i flexibilitet och samverkan. Best Service har jobbat vidare och Förvaltnings- och...
Nyhetsbrev från FOU, sept 2021

Nyhetsbrev från FOU, sept 2021

Nyhetsbrev från FOU, sept 2021 Nyckeltalsjämförelse & inspirationsföreläsningar 2021 Sommaren har nu passerat och det är återigen dags för nya nyckeltalsjämförelser samt erfarenhetsutbyte! I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och utvecklingsorganisationen...
Inspirationsföreläsning, 29 september 2021

Inspirationsföreläsning, 29 september 2021

Inspirationsföreläsning, 29 september 2021 Den 29 september bjuder Förvaltning- och utvecklingsorganisationen in till en digital föreläsning med Anders Lundin som förhoppningsvis kommer att inspirera till kommande utvecklingsarbeten. Anders kommer att föreläsa på...
Resultatgenomgång av vårens nyckeltal den 25 maj

Resultatgenomgång av vårens nyckeltal den 25 maj

Resultatgenomgång av vårens nyckeltal den 25 maj Det var 110 stycken deltagare från Best Service medlemsregioner som loggade in när Förvaltning- och utvecklingsorganisationen gick igenom resultatet av vårens nyckeltalsinsamling inom de olika expertområdena....
Erfarenhetsutbyte Best Service tjänsteområden

Erfarenhetsutbyte Best Service tjänsteområden

Erfarenhetsutbyte Best Service tjänsteområden Den 17-18 november genomförde Förvaltning- och utvecklingsorganisationen i Best Service ett digitalt erfarenhetsutbyte kring Best Service tjänsteområden. Under dagarna träffades representanter från Best Service...
Ny ansvarig för erfarenhetsutbytet

Ny ansvarig för erfarenhetsutbytet

Ny ansvarig för erfarenhetsutbytet Till årsskiftet avslutar Andreas Anderberg sitt uppdrag som ansvarig för erfarenhetsutbytet i FOU. Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen tar över stafettpinnen när Andreas slutar. Ingrid börjar redan under hösten att skolas in i...