Nyhetsbrev från FOU, sept 2021

Nyhetsbrev från FOU, sept 2021

Nyhetsbrev från FOU, sept 2021 Nyckeltalsjämförelse & inspirationsföreläsningar 2021 Sommaren har nu passerat och det är återigen dags för nya nyckeltalsjämförelser samt erfarenhetsutbyte! I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och utvecklingsorganisationen...
Inspirationsföreläsning, 29 september 2021

Inspirationsföreläsning, 29 september 2021

Inspirationsföreläsning, 29 september 2021 Den 29 september bjuder Förvaltning- och utvecklingsorganisationen in till en digital föreläsning med Anders Lundin som förhoppningsvis kommer att inspirera till kommande utvecklingsarbeten. Anders kommer att föreläsa på...
Resultatgenomgång av vårens nyckeltal den 25 maj

Resultatgenomgång av vårens nyckeltal den 25 maj

Resultatgenomgång av vårens nyckeltal den 25 maj Det var 110 stycken deltagare från Best Service medlemsregioner som loggade in när Förvaltning- och utvecklingsorganisationen gick igenom resultatet av vårens nyckeltalsinsamling inom de olika expertområdena....
Erfarenhetsutbyte Best Service tjänsteområden

Erfarenhetsutbyte Best Service tjänsteområden

Erfarenhetsutbyte Best Service tjänsteområden Den 17-18 november genomförde Förvaltning- och utvecklingsorganisationen i Best Service ett digitalt erfarenhetsutbyte kring Best Service tjänsteområden. Under dagarna träffades representanter från Best Service...
Ny ansvarig för erfarenhetsutbytet

Ny ansvarig för erfarenhetsutbytet

Ny ansvarig för erfarenhetsutbytet Till årsskiftet avslutar Andreas Anderberg sitt uppdrag som ansvarig för erfarenhetsutbytet i FOU. Ingrid Karlsson, Västra Götalandsregionen tar över stafettpinnen när Andreas slutar. Ingrid börjar redan under hösten att skolas in i...
Nyhetsbrev FOU, sept 2020

Nyhetsbrev FOU, sept 2020

Nyhetsbrev FOU, sept 2020 Nyckeltalsjämförelse samt Erfarenhetsutbyte 2020 Sommaren har nu passerat och det är återigen dags för nya nyckeltalsjämförelser samt erfarenhetsutbyte! I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och utvecklingsorganisationen sammanfattas...