En fullspäckad höst i Best Service

En fullspäckad höst i Best Service

En fullspäckad höst i Best Service Det sjuder av aktiviteter i nätverket under hösten. Expertgruppen VNS har ett studiebesök inplanerat till Falu lasarett i november, expertgruppen logistik träffas i Örebro i november för att titta på den nya servicebyggnaden och...
Servicechefsdagarna 29-30 september

Servicechefsdagarna 29-30 september

Servicechefsdagarna 29-30 september Under två dagar har Best Service samlat Sveriges Regioners experter på service till vården för att utbyta erfarenheter och lägga upp framtida planer för hur vi ska utveckla servicen ytterligare och rekommendera smarta lösningar. Ola...
Avtackning Mathias – FOU

Avtackning Mathias – FOU

Avtackning Mathias – FOU Tack Mathias!Ett stort tack Mathias för ditt engagemang i Förvaltning- och utvecklingsorganisationen. Mathias Sandkvist från Region Värmland har avslutat sitt uppdrag i Förvaltning- och utvecklingsorganisationen och har lämnat över...
Avtackning ordförande – expertgrupp VNS

Avtackning ordförande – expertgrupp VNS

Avtackning ordförande – expertgrupp VNS Tack Eric!Ett stort tack Eric för ditt engagemang som ordförande i expertgruppen VNS. Eric Lövgren från Region Halland har avslutat sitt uppdrag som ordförande i expertgruppen VNS. Vi har skickat en fikabox till Eric som tack...
Avtackning Jonas Larsson – FOU

Avtackning Jonas Larsson – FOU

Avtackning Jonas Larsson – FOU Tack Jonas!Ett stort tack Jonas för ditt engagemang i Förvaltning- och utvecklingsorganisationen. Jonas Larsson från Region Kalmar har varit med och startat upp och utvecklat Förvaltning- och utvecklingsorganisationen i Best Service. Nu...
Avtackning ordförande – expertgrupp måltider

Avtackning ordförande – expertgrupp måltider

Avtackning ordförande – expertgrupp måltider Sofie Leksäther har nu avslutat sitt uppdrag som ordförande för expertgruppen måltider. Vi har skickat en liten gåva till Sofie som tack för hennes engagemang i expertgruppen. Tack för presenten som väntade på mig här hemma...