Publikationer

Här kan du ladda ner och/eller skriva ut skrifter som Best Service har tagit fram, vill tipsa om och skrifter vi tagit fram i samarbete med SKR. De går också att ladda ner via SKRs webbshop.

 

Använd kompetens rätt – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen.

→ Ladda ner från SKR

Byggarbete på sjukhusområden – riskhantering för patientsäkerhet.

→ Beställ från SKR

Fastighetsinvesteringar i landstingen generationsskiftet av sjukhus.

→ Ladda ner från SKR

Fastighetsutvecklingsplanen – planering för morgondagens sjukhus.

→ Ladda ner från SKR

Hälso & sjukvården 2035 – den första delen i en antologi.dagadg

→ Ladda ner från SKR

Sjukhusentréer– hur man kan tänka kring utformning osv.

→ Ladda ner från SKR