Publikationer

Här kan du ladda ner och/eller skriva ut skrifter som Best Service har tagit fram, vill tipsa om och skrifter vi tagit fram i samarbete med SKR. De går också att ladda ner via SKRs webbshop.

 

Strategisk Logistik – Framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden.

→ Ladda ner från SKR

Aktivitetsbaserade arbetsplatser – I offentlig sektor.

→ Ladda ner från SKR

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2021-11-02

COPYRIGHT® 2021 | BEST SERVICE