FOU Nyhetsbrev, Dec 2021

FOU Nyhetsbrev, Dec 2021

FOU Nyhetsbrev, Dec 2021 Året är snart slut och för serviceorganisationerna i Sveriges regioner har 2021 likt 2020 varit ett omvälvande år som satt verksamheterna på prov i flexibilitet och samverkan. Best Service har jobbat vidare och Förvaltnings- och...
Nyhetsbrev från FOU, sept 2021

Nyhetsbrev från FOU, sept 2021

Nyhetsbrev från FOU, sept 2021 Nyckeltalsjämförelse & inspirationsföreläsningar 2021 Sommaren har nu passerat och det är återigen dags för nya nyckeltalsjämförelser samt erfarenhetsutbyte! I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och utvecklingsorganisationen...
Ordförande har ordet, sept 2021

Ordförande har ordet, sept 2021

Ordförande har ordet, sept 2021 FULL FART FRAMÅT! Även om Covid-läget är som den är, så tycker jag att alla inom Best Service har fullt fokus på utveckling och att det händer mycket nu. Visst vi kan inte ses fysiskt, och allt vi hade tänkt genomföra kanske inte blir...
Sommarhälsning från ordförande

Sommarhälsning från ordförande

Sommarhälsning från ordförande Äntligen är sommarens ljus och grönska här! Tillsammans med ovanligt många ettriga myggor som har letat sig fram, åtminstone här i Västernorrland. Aktivitetsnivån i nätverket är fortfarande hög och det händer en hel del; Vi har genomfört...