Ordförande har ordet!

sep 16, 2019 | BEST SERVICE, STYRELSEN

Hög och klar luft, gulnande löv och en något varmare jacka på morgonen- september har anlänt!

Sommaren som vi precis passerat inledes med en fantastik dag i juni på Munchenbryggeriet för flertalet av oss i erfarenhetsutbytesanda!

Material från dagen har skickats ut till alla deltagare. Du som inte har fått länk till materialet, men önskar ta del av detta är välkommen att höra av dig till fou@bestservice.se

Energin som skapades har överlevt sommaren och sipprar över på höstens kommande arbete, både lokalt och nationellt, de är så mycket bra arbete och utvecklingsinitiativ som pågår i vårt avlånga land- imponerande!

Som exempel kan nämnas att det inom expertgruppen VNS expertgrupp pågår ett arbete med att ta fram en nationell plattform för en tio veckors basutbildning för VNSmedarbetare.

Expertgruppen lokalvård arbetar med en effektiv arbetsmiljö kopplat till samarbetet med våra respektive byggorganisationer. Vad behöver vi för att kunna utföra vårt arbete effektivt och hållbart?

Lokalvårdsgruppen har också planerat en konferens på temat ”Framtidens service” i Stockholm under oktober. Både expertgruppen logistik och måltider har under hösten haft träffar med studiebesök i Stockholm.

Läs mer på www.bestservice.se om vad som händer i vårt nätverk. Kom också ihåg att dela med dig på hemsidan vad som händer i din region. Det gör du genom att maila till kontakt@bestservice.se

I vårt arbete mot en mer digitaliserad organisation så är vårt webbaserade insamlingsverktyg för nyckeltal näst på tur. Syftet med det nya verktyget är att det ska bli enklare att samla in uppgifterna och även att kvalitetssäkra dem. Den 23 september är det utbildning i det nya verktyget. En separat inbjudan har skickats ut till dem det berör. Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på youtube i efterhand för de som inte har möjlighet att delta i nästa vecka.  Verktyget kommer att provas för första gången under höstens datainsamling.

Det ska bli så spännande att se vart detta tar vägen framöver!

Arbetet med Best Service framtida organisationsform pågår. I nästa vecka när alla servicechefer samlas kommer nätverkets framtida organisationsform vara en viktiga punkt på agendan.

Jag kan trygga er med att det arbete som styrelsen fått redovisat i ämnet bådar gott för en lång och stabil framtid för Best Service!

{

Höstens utsikter är goda och jag ser med spänning fram emot att ta del av allt arbete som pågår och resultatet av höstens digitaliserade datainsamling!

Hälsningar,
Helena Tauberman
Ordförande Best Service

Arkiv

Kategorier