Best Service årsmöte och ny styrelse

apr 9, 2021 | BEST SERVICE

Den 19 mars genomfördes Best Service årsmöte via Teams. Årsmötet godkände verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 samt godkände verksamhetsplanen för 2021. 

Dokumenten finns att läsa här>>

Vid årsmötet valdes också ny ordförande och ledamöter in i styrelsen.

Här kan du läsa vilka som ingår i den nya styrelsen >>

Årets tema är Hur ser servicen ut i framtidens hälso-och sjukvård?  Detta är något vi tillsammans kan arbeta kring för att få de bästa möjliga förutsättningarna för att fördjupa oss kring tre viktiga områden; Nära vård, Digitalisering och hur vi bäst för en strukturerad dialog med Hälso- och sjukvården.

År 2021 handlar om erfarenhetsutbyte, kommunikation och utveckling. Vi ser att vi har möjligheter att ta avstamp i pandemins spår och möjliggöra förbättringar snabbare och på andra sätt än tidigare varit möjligt.

I nätverket kommer vi bland annat att prova på nya digitala snabbfotade mötesformer i Teams där du har möjlighet att lära och dela med dig av dina erfarenheter. Våra expertgrupper är grunden för ett fördjupat driv i gemensamma frågor och de ger också goda förutsättningar för att vi med gemensamma krafter kan samagera och nå resultat enklare och effektivare. I detta har vi också våra jämförelser i form av nyckeltal som är en viktig grund i vårt arbete, varför FoU har ett fortsatt angeläget arbete framåt.

Nästa styrelsemöte är inbokat den 23 april. Styrelsen kommer då att planera årets aktiviteter och fördela ansvarsområden mellan sig.

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt via kontakt@bestservice.se

Arkiv

Kategorier