Avtackning ordförande – expertgrupp VNS

maj 10, 2022 | BEST SERVICE

Tack Eric!
Ett stort tack Eric för ditt engagemang som ordförande i expertgruppen VNS.

Eric Lövgren från Region Halland har avslutat sitt uppdrag som ordförande i expertgruppen VNS. Vi har skickat en fikabox till Eric som tack från hela Best Service för hans engagemang i expertgruppen.

Expertgruppen VNS har inte någon utsedd efterträdare till Eric.

Hälsningar,
Styrelsen för Best Service

Arkiv

Kategorier