Ordförande har ordet, maj 2021

maj 11, 2021 | STYRELSEN

Best Service fokus framåt är utveckling och erfarenhetsutbyte som är ett sätt att ta snabbare kliv framåt. Dels behöver man inte uppfinna hjulet på nytt, dels kan vi med samlade krafter utveckla inom områden där vi går ihop om en fråga.

Så här såg det ut när vi hade vårt första styrelsemöte med nya styrelsen.

För att få en gemensam plattform hade vi bjudit in avgående styrelsemedlemmar för att lotsa oss igenom styrdokument. Sedan fick vi eminenta medskick från den samlade erfarenheten hos Helena, Annika och Erik. Allt för att vi i nya styrelsen ska få bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta utveckla Best Service på ett snabbfotat sätt!

De beslut som fattades vid mötet var:

  • Ansvarsfördelning och uppdrag inom styrelsen

Styrelseledamöternas ansvarsområdens finns att läsa här Kontakt | Best Sevice (bestservice.se)

  • Rutin för att utse kandidater till styrelsen, värdregioner och ordförande expertgrupper. Rutinen finns att läsa på teamsytan under allmänt, filer och styrande dokument.

Det som närmast är på gång är FoU:s resultatgenomgång av vårens nyckeltal  den 25 majanmäl dig redan nu! Inbjudan har skickats till de som är kontaktpersoner för datainsamlingen inom varje region. Kontaktpersonerna får sedan skicka inbjudan vidare i respektive organisation.

Vi använder nu Teams som aktiv samarbetsyta och den bygger på en levande struktur där vi användare ska kunna skapa de kanaler vi behöver för att samarbeta i grupper. Meddela till kontakt@bestservice.se vilka hos dig som ska läggas till i teams-gruppen , så att vi blir fler som får ta del av flödet och bidra i aktiviteterna. Genom att interagera i teams-forumet kan vi minska mail-flödet, vi blir transparenta och kan få till snabba erfarenhetsutbyten när vi behöver det.

Så kallade pop-up  möten är en form som jag tror vi kan utveckla. Om du har ett dilemma, du har kört fast eller du har lyckats genomföra något som du tror andra tampas med, eller ett behov av att flera hjälps åt – gå då in i Teams och bjud in till ett spontant pop-up möte och ta det därifrån. Använd ytan inlägg för att lyfta upp en fråga eller inbjudan till möte, bestäm datum och tid. När det är dags klickar du och alla som vill delta på ikonen ”möte”. Om allt går som planerat får du med dig en eller flera kollegor över landet som är nyfikna, sitter med samma frågeställning eller vill bidra på annat sätt.

{

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt, fötterna igång och händerna rena!

/ Kristiina

Arkiv

Kategorier