Förbättrad måltidsservice och höjd beredskap med nytt måltidsavtal

okt 30, 2023 | MÅLTIDER

Region Gävleborg har tecknat ett nytt måltidsavtal som innebär en förbättrad måltidsservice för patienter samtidigt som beredskapen och robustheten stärks.

– Välsmakande, näringsriktiga och säkra måltider är av yttersta vikt för de patienter som vårdas på sjukhusen. Det nya avtalet beaktar inte bara nutida behov, utan ger oss också den beredskap som krävs för att möta eventuella störningar eller kriser, säger Sofia Regefalk, tjänsteägare måltid, Region Gävleborg.

Läs mer om det nya avtalet här: Nytt måltidsavtal innebär höjd beredskap och förbättrad måltidsservice för patienter – Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Vill du också dela med dig av erfarenheter från din region på Best Service hemsida?
Maila till: kontakt@bestservice.se

Arkiv

Kategorier