Logistikkonferensen i Uppsala 27 april

maj 9, 2023 | LOGISTIK

Den 27 april träffades ca. 50 personer från 14 regioner på en Logistik konferens i Uppsala.
Dagen innehöll två föreläsningar. Susanne Ek Rundblom från region Uppsala berättade om HSV Log, ett projekt där regionens logistikförmåga inom hälso- och sjukvård ska byggas upp från grunden. Sedan kom Martin Arvidsson in och berättade logistik- och försörjningsverksamhet i Västra Götalandsregionen.

Efter lunch arbetade mindre grupper med utveckling av nyckeltal inom textilförsörjning och avfallshantering. Många bra idéer och förslag på nyckeltal kom upp under diskussionerna, en summering av dessa kommer att skickas ut till deltagarna i efterhand.

Dagen avslutades med att Anders Hammarström, ordförande i expertgrupp Logistiks, berättade om sina tankar kring nyckeltal och nyckeltalsutveckling. En mycket givande dag!

Missa inte, nästa konferens blir på temat Lokalvård och kommer att hållas i Uppsala i oktober. Håll utkik i kalendern!