Expertgrupp logistik – studiebesök i Skåne

nov 27, 2023 | LOGISTIK

Den 20-21 september genomförde expertgrupp logistik ett studiebesök i Malmö.

Under studiebesöket fick vi ta del av hur Region Skåne arbetar med strategiska om- och nybyggnationsprojekt. Det bjöds på presentation av genomfört planeringsarbete för ny Servicebyggnad och nytt Bårhus och vunna erfarenheter under projektets gång. Dagen avslutades med rundvandring i både den nya Servicebyggnaden och Bårhuset.

Dag två innehöll en workshop med fokusområdena Materialförsörjning inklusive robusthet samt Automation. Syftet var att utbyta erfarenheter, öka transparensen mellan oss regioner och skapa framtida kontaktytor inom aktuella ämnen. Upplägget bestod av en kort presentation av hur Region Skåne arbetar med områdena och vilka ställningstaganden som är gjorda, återkoppling från varje deltagande region i hur de arbetar med områdena samt frågeställningar som varit utskickade innan.

Besöket var väldigt givande och en summering av vunna erfarenheter från rundvandring och workshop finns upplagda på Best Service teamsyta för den som vill läsa mer. Teamsytan finns tillgänglig för Best Service medlemmar.

 Vill du veta mer om expertgruppen logistik? logistik@bestservice.se

 

Arkiv

Kategorier