Expertgrupp Vårdnära Service (VNS)

I expertgruppen för VNS diskuterar vi bland annat vårdnära service som en del av vårdprocessen och utmaningarna med införandet av vårdnära service.

Välkommen att kontakta oss om du vill vara delaktig i expertgruppen eller vill veta mer om våra frågor.

 

Ordförande
Josefine Hedlund, Region Västmanland

Sekreterare och medlemsansvarig
Sarah Hornwall, Region Västmanland

Ansvarig för expertgruppens e-postadress
Sarah Hornwall, Region Västmanland

Kontakt: vns@bestservice.se