Styrelsemöte januari

Huvudpunkter till agendan:
Planering året
Verksamhetsplan
Beslut om ekonomiska ramar för expertgrupperna

Har du önskemål om en fråga till styrelsen? Kontakta styrelsen via e-post kontakt@bestservice.se

Datum

20 - 21 jan 2022

Tid

12:00 - 13:00

Plats

Fysiskt möte - återkommer om plats
Kategorier