Styrelsemöte mars

Huvudsakliga punkter till agendan:

  • Styrelsen godkänner verksamhetsberättelse,  årsredovisning, verksamhetsplan och budget.
  • Styrelsens förslag läggs fram till årsmötet för beslut.
  • Avstämning årsmötet/servicechefsdagar

Har du en fråga som du önskar att styrelsen tar upp på mötet? Hör av dig till styrelsen genom kontakt@bestservice.se

Datum

13 mar 2024

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Digitalt