Styrelsemöte september

Fokus på mötet är:

  • Beslut verksamhetsplan
  • Beslut budget kommande år
  • Beslut om kalendarium 
  • Fastställande av agenda för extra årsmöte
  • Beslut om ev. start av förändringsarbete nyckeltal

Har du en fråga som du önskar att styrelsen behandlar på mötet? Ta kontakt med styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum för mötet är inte bestämt.

Datum

24 sep 2024

Tid

09:00 - 16:00

Plats

Digitalt