Styrelsemöte januari

Huvudsakliga frågor som hanteras på mötet:

  • Planering 2024
  • Genomgång Verksamhetsplan 2024
  • Beslut om ekonomiska ramar för expertgrupperna
  • Budget 2024
  • Genomgång Akti
  • Beslut om verksamhetsplan
  • Aktivitetsplan FOU och expertgrupper klar
  • Inför servicechefsdagar

Ordförande FOU och expertgrupper deltar digitalt den 24 januari kl 14.00-16.00 för att presentera sina respektive gruppers förslag på aktivitetsplan och budget.

Har du en fråga som du önskar att styrelsen behandlar på mötet? Ta kontakt med styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum

24 - 25 jan 2024
Expired!

Tid

12:00 - 14:00

Plats

Örebro