Välkommen 2019!

feb 3, 2019 | STYRELSEN

Med stor entusiasm och förväntan har Best Service styrelse nu haft sitt första möte för året! På agenda diskuterades expertgruppernas stora energi och hunger på kunskapsutbyte och hur vi ska ta vara på samt skapa förutsättningar för det.

Utvecklingen av hemsidan (som nu är på plats) och arbetet med att ta fram en extern kommunikationsstrategi ligger högt upp på prioriteringslistan över kommande arbete. Vi planerar ett gemensamt arbete med den externa kommunikationsstrategin  på servicechefsträffen i mars.

Jämsides med det påbörjades också arbetet med att säkerställa Best Service långsiktiga lösning. Arbetet leds av Björn Wiktorin, Region Stockholm, som fått i uppdrag att samla en grupp och arbeta fram förslag på en långsiktig lösning för att driva nätverket Best Service.

Under våren ska detta arbete presenteras för alla medlemmar för att säkra vårt gemensamma arbete med att tillsammans skapa värde för vården!

Vi konstaterade att det är massor av bra aktiveter att sätta tänderna i utifrån vår gemensamma verksamhetsplan för 2019- Best Service har enorm potential- utmaningen är att sortera och fokusera!

”Jag ser enormt mycket fram emot att se er alla igen under årets träffar! Kalendariet på vår hemsida uppdateras löpande med aktuell information om träffar och viktiga datum.”

→ Kom ihåg att dela med er av era bra exempel och arbete på hemmaplan på hemsidan så vi håller den levande och fortsätter att inspirera varandra.

Maila era tips till kontakt@bestservice.se

Vi hörs och ses snart igen!

Hälsningar,
Helena Tauberman
Ordförande Best Service

 

Arkiv

Kategorier

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

COPYRIGHT® 2019 | BEST SERVICE