Utbildningsfilm om livsmedelshygien

feb 21, 2020 | MÅLTIDER

Expertgruppen för måltider har tagit fram en utbildningsfilm om livsmedelshygien, som vänder sig till alla som arbetar med måltiderna på en vårdavdelning. Filmen utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell. Modellen är välkänd i målgruppen och visar att mat och dryck är komplext och ska fylla många behov.

Filmen är tänkt att användas i utbildningssammanhang, som introduktion och som diskussionsunderlag.

Expertgruppen för måltider har konstaterat att det saknades en utbildningsfilm om livsmedelshygien i avdelningskök på sjukhus. Expertgruppen bildade då en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram en utbildningsfilm som alla regioner skulle kunna använda sig av.

Arbetsgruppen bestod av representanter från Region Stockholm, Region Sörmland och Region Uppsala.

Arkiv

Kategorier