Förvaltning och utveckling (FOU)

Förvaltning- och utvecklingsorganisationen ansvarar för att samla in nyckeltal och analysera detta tillsammans med expertgrupperna. FoU arrangerar också konferensen för erfarenhetsutbyte. Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera nyckeltal eller vill veta mer om våra frågor.

Förvaltningsansvarig

Förvaltningsansvarig

Ansvarig Erfarenhetsutbyte

Ansvarig Erfarenhetsutbyte

Ingrid Karlsson
Västra Götalandsregionen
fou@bestservice.se

 

Utvecklingsansvarig

Utvecklingsansvarig

Karin Bylund
Region Västernorrland
fou@bestservice.se

 

Utvecklingsansvarig

Utvecklingsansvarig

Jonas Larson
Region Kalmar
fou@bestservice.se

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2020-12-22

COPYRIGHT® 2020 | BEST SERVICE