Förvaltning och utveckling (FOU)

Förvaltning- och utvecklingsorganisationen ansvarar för att samla in nyckeltal och analysera detta tillsammans med expertgrupperna. FoU arrangerar också konferensen för erfarenhetsutbyte. Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera nyckeltal eller vill veta mer om våra frågor.

Kontaktperson

Kontaktperson

Expertgrupp logistik

Mathias Sandkvist
fou@bestservice.se

 

Ansvarig Erfarenhetsutbyte

Ansvarig Erfarenhetsutbyte

Kontaktperson expertgrupp
lokalvård & VNS

Ingrid Karlsson
Västra Götalansregionen
fou@bestservice.se

 

Utvecklingsansvarig

Utvecklingsansvarig

Kontaktperson expertgrupp måltider

Jonas Larson
Region Kalmar
fou@bestservice.se

 

Kontaktperson

Kontaktperson

Maria Glassbrook

Region Stockholm
fou@bestservice.se

 

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2021-12-17

COPYRIGHT® 2021 | BEST SERVICE