Resultatgenomgång av vårens nyckeltal den 25 maj

maj 27, 2021 | FOU

Det var 110 stycken deltagare från Best Service medlemsregioner som loggade in när Förvaltning- och utvecklingsorganisationen gick igenom resultatet av vårens nyckeltalsinsamling inom de olika expertområdena.

Representanter från styrelsen var på plats och Best Service nya ordförande Kriistina Kulluvaara informerade bl.a. om nya styrelsen och årets aktiviteter.

Presentationen finns sparad på Best Service Teamsyta i kanalen för datainsamling & nyckeltal. Om du inte har behörighet till kanalen kan du få det genom att maila kontakt@bestservice.se

Om du har frågor om datainsamlingen är du välkommen att höra av dig till Förvaltning- och utvecklingsorganisationen fou@bestservice.se

Tack alla som deltog denna förmiddag!

Hälsningar,
Förvaltning- och utvecklingsorganisationen

Arkiv

Kategorier