Nyhetsbrev från FOU, sept 2021

sep 15, 2021 | FOU

Nyckeltalsjämförelse & inspirationsföreläsningar 2021

Sommaren har nu passerat och det är återigen dags för nya nyckeltalsjämförelser samt erfarenhetsutbyte! I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och utvecklingsorganisationen sammanfattas information kring höstens aktiviteter.

Arkiv

Kategorier