Webbinarium – nyckeltalen ur ett styrnings och ledningsperspektiv

Johan Frisack från Ekan Management kommer att föreläsa om nyckeltalen ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Johans specialistkompetens finns inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg där han hjälper verksamheter att ta fram och implementera
styrmodeller och ledningsprocesser med fokus på nyckeltalsuppföljning och benchmarking inom kvalitet och ekonomi.

Det kommer att vara en interaktiv föreläsning där ni kommer få chans att gå undan i grupp för att diskutera och jämföra era verksamheter.

En inbjudan med anmälningslänk finns på Best Service teamsyta. Inbjudan skickas också till de personer som är kontaktansvariga för datainsamlingen. Varje region är välkommen att delta med så många personer som de önskar.

Varmt välkomna hälar Förvaltning- och utvecklingsorganisationen

Datum

26 apr 2022
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Digitalt
Kategorier