Styrelsemöte augusti

Fokus på mötet är:

  • Framtagning av verksamhetsplan
  • Framtagning av budget 
  • Framtagning av kalendarium
  • Statusrapportering från FOU och nätverksgrupperna av aktivitetsplan och genomförda aktiviteter under första halvåret
  • Framtagning av förslag på plan för värdregioner och uppdrag inom Best service
  • Framtagning av förslag på agenda och inbjudan till extra årsmöte

FOU och ordförande i nätverksgrupperna är med på styrelsemötet under statusrapporteringen

Har du en fråga som du önskar att styrelsen behandlar på mötet? Ta kontakt med styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum för mötet är inte bestämt.

Datum

27 - 28 aug 2024

Tid

All Day

Plats

Stockholm