Styrelsemöte november

Fokus på mötet är:

  • Framtagning av kommunikationsplan kommande år
  • Start och fördelning av arbete med revidering av styrande dokument
  • Presentation av verksamhetsplan för FOU och nätverksgrupperna


FOU och ordförande   i nätverksgrupperna är med på styrelsemötet under presentation av verksamhetsplan

Har du en fråga som du önskar att styrelsen behandlar på mötet? Ta kontakt med styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum för mötet är inte bestämt.

Datum

21 nov 2024

Tid

09:00 - 16:00

Plats

Digitalt