Styrelsemöte december

Fokus på mötet är:

  • Beslut om kommunikationsplan
  • Fördelning av arbetet med verksamhetsberättelsen
  • Beslut om värdregioner och uppdrag inom Best service
  • Beslut om införande av ev. nya/förändrade nyckeltal

​Har du en fråga som du önskar att styrelsen behandlar på mötet? Ta kontakt med styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum för mötet är inte bestämt.

Datum

18 dec 2024

Tid

08:00 - 18:00

Plats

Digitalt