Styrelsemöte

Önskemål om punkter till agendan skickas till kontakt@bestservice.se senast 10 arbetsdagar innan mötet.
Tema:
Utkast verksamhetsplan klar inklusive aktivitetsplaner för FoU och Expertgrupperna.

Datum

14 nov 2019

Tid

09:30 - 16:00

Plats

Kapitel 8, Klara Strand
Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Kategorier