Styrelsemöte juni

Kick in för nya styrelsen.

Har du önskemål om en fråga att ta upp på styrelsemötet? Ta kontakt med styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum

02 - 03 jun 2022

Tid

12:00 - 13:00

Plats

Fysiskt möte - återkommer om plats
Kategorier