Styrelsemöte oktober

Huvudpunkter till agendan:
Påbörja verksamhetsplan – strategiska aktiviteter.

Förslag på Årets Tema och utvecklingsprojekt från ordförande i expertgrupperna.

Input från Erfarenhetskonferens i juni från kontaktperson FOU.

Förslag på Årets tema 2021

Har du önskemål om frågor att ta upp på styrelsemötet? Kontakta styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum

20 - 21 okt 2022

Tid

12:00 - 13:00

Plats

Fysiskt möte - återkommer om plats
Kategorier