Styrelsemöte december

Har du önskemål att ta upp en fråga på styrelsemötet? Ta kontakt med styrelsen via kontakt@bestservice.se

Datum

08 - 09 dec 2022

Tid

12:00 - 13:00

Plats

Fysiskt möte - återkommer om plats
Kategorier