Servicechefsdag och erfarenhetsutbyte covid-19

Varmt välkommen till höstens första digitala konferens

Temat för dagen är erfarenheter från arbetet med covid-19. Förmiddagens möte riktar sig till servicechefer eller motsvarande och innehåller föreläsningar med inbjudna gäster. Under eftermiddagens pass delar expertgrupperna med sig av sina erfarenheter från arbetet med covid-19 utifrån sitt expertområde. Eftermiddagens pass är öppet för alla medarbetare inom varje regions organisation.

Under förmiddagen gästas vi av:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
    som delar erfarenheter från sitt arbete under covid-19, generellt men också med fokus på samarbete med regionerna.
  • Emma Spak, från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
    som delar erfarenheter från sitt arbete under covid-19, generellt men också med fokus på samarbete med regionerna.

En inbjudan har skickats ut till alla servicechefer med information om anmälan.

Varmt välkomna!
Hälsningar
Styrelsen för Best Service

Datum

23 sep 2020
Expired!

Tid

08:30 - 15:30

Plats

Digitalt

Plats 2

Plats meddelas senare
Kategorier