Återkoppla förändringar insamlat material

Nyckeltalsjämförelse våren 2021

Den 7 maj är sista dag för deltagande regioner i vårens nyckeltalsjämförelse att återkoppla eventuella förändringar angående det insamlade materialet.

För frågor om datainsamlingen eller det webbaserade datainsamlingsverktyget är du välkommen att kontakta Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen fou@bestservice.se

 

Datum

07 maj 2021

Tid

All Day
Kategorier